2015.05.13 – Завершилася Друга програма «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель» (ЧВЕЕ) в Республіці Білорусь.

Програма реалізована в м.Новогрудок Гродненської області спільними зусиллями Херсонської Торгово-промислової палати, Норвезької асоціації дипломованих інженерів і наукових працівників ТЕКNA і Мінського Міжнародного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова.

Завершилася Друга програма «Чисте виробництво та енергоефективність. Норвезька модель» (ЧВЕЕ) в Республіці Білорусь, реалізована в м. Новогрудок Гродненської області спільними зусиллями Херсонської Торгово-промислової палати, Норвезької асоціації дипломованих інженерів і наукових працівників ТЕКNA і Мінського Міжнародного екологічного університету ім. А.Д. Сахарова, за підтримки Новогрудського райвиконкому та асоціації «Відновлювана енергетика» (Білорусь).

Ця програма, що стартувала в листопаді минулого року, була розрахована на півроку очно-дистанційного навчання інженерно-технічних працівників промислових підприємств м. Новогрудок принципам і методам енергоефективності на виробництві. Методологія «Норвезької моделі» ЧВЕЕ передбачає активне використання насамперед потенціалу самих підприємств, знань і досвіду власних співробітників компаній, а не залучення дорогих зовнішніх експертів.

Крім того, впровадження принципів «Чистого виробництва» запускає на підприємстві процес безперервного вдосконалення: після успішно впроваджених проектів необхідно знову повертатися до першої стадії – формулювання проблеми, щоб вирішувати нові завдання і вдосконалювати виробництво. Маючи позитивні результати вже впроваджених проектів, інженери зможуть переконати керівництво в дієвості методики «Чисте виробництво», адже мета проведення програми на підприємстві – підвищити ефективність виробництва, знизити рівень забруднення навколишнього середовища і збільшити дохід компанії, на що вказує і девіз ЧВЕЕ – «Запобігання забрудненню – вигідно!».

Таким чином, з листопада по травень 2015 в Новогрудку відбулися три навчальні сесії «Чистого виробництва», в ході яких представники промислових і комунальних підприємств під керівництвом Лейва Бьєрке – провідного лектора програми ЧВЕЕ з норвезької асоціації ТЕКNA – вивчали методологію Норвезької моделі ЧВЕЕ, відпрацьовували навички формулювання існуючої на своєму підприємстві проблеми, пошуку та аналізу варіантів її вирішення. Значна увага приділялася розрахунку технічного, екологічного і фінансового ефекту від їх реалізації, вибору оптимального проекту та презентації проектної пропозиції.

Крім навчальних сесій, в міжсесійний період роботу учасників в рамках програми курирував директор ТОВ «Центр екоаудиту», завідувач кафедри екології та охорони навколишнього природного середовища Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Григорій Шматков. Його завданням як консультанта Чистого виробництва була допомога учасникам в аналізі обраних проблемних ділянок, проведенні необхідних розрахунків, підготовці та оформленні звітної документації.

На заключній 4-й сесії 13 травня 2015 р. учасники презентували перед запрошеними експертами та представниками органів влади фінальний звіт про виконану роботу. Участь у заході взяли: керівник проекту «Чисте виробництво» від Tekna Бйорн Боргаас, координатор програми в Україні та Білорусі Єлена Берстад, норвезький лектор Лейв Бйєрке, український національний лектор Григорій Шматков, а також представники Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО): Старший радник з інвестицій, Генеральний представник НЕФКО в РФ Віталій Артющенко і представник НЕФКО в Республіці Білорусь Михайло Василевич.

Корпорація НЕФКО – міжнародна фінансова установа, що діє з 1998 р. на підставі договору між Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією і Швецією. Її завдання – просування інвестицій екологічного характеру у Східній Європі (головним чином в Російській Федерації, Україні та Білорусі), шляхом участі у фінансуванні інвестицій в цих країнах. З 2007 р. НЕФКО фінансує екологічні проекти в Білорусі. 20 січня 2015 р. було підписано рамкову угоду між НЕФКО та білоруським Міністерством Економіки, що дає можливість істотно збільшити кредитні операції НЕФКО в Білорусі, зокрема, в комунальному секторі країни.
У 4й сесії «Чистого виробництва» в Новогрудку також взяли участь представники Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі, представники департаменту з енергоефективності Державного комітету стандартизації Республіки Білорусь, керівництво Новогрудського райвиконкому, представники асоціації «Відновлювана енергетика» та МГЕУ ім. А.Д. Сахарова, Херсонської ТПП, фахівці підприємств міста Новогрудок.
Протягом підсумкової сесії свої проекти представили співробітники 8-ми новогрудських підприємств: ВАТ «Новогрудський винзавод», ВАТ «Молочна компанія «Новогрудські дари», Новогрудська філія ДП «Гроднооблпаливо», Новогрудське Дорожнє ремонтно-будівельне управління – ДРСУ-189, Новогрудське районне унітарне підприємство ЖКГ, ВАТ «Новогрудський завод газової апаратури», СП «Леор-Пластик» ТОВ, ВАТ «Новогрудський завод металовиробів».

Більшість проектних ідей мали на меті зниження енергоємності виробництва, зниження споживання електроенергії та газу. Основною проблемною ділянкою на підприємствах нерідко виступала котельня і система гарячого водопостачання / опалення. Так, саме на удосконалення цих систем були спрямовані проекти, розроблені інженерами Новогрудського заводу металовиробів. Перший проект стосувався установки системи сонячних колекторів на додаток до наявного котла, що дозволило б оптимізувати витрати на гаряче водопостачання в залежності від пори року; другий передбачав заміну зношених труб опалювальної системи на попередньоізольовані з метою уникнення тепловтрат.

Відразу двох співробітників відправило навчатися методиці «Чистого виробництва» ще одне велике новогрудське підприємство – молочна компанія «Новогрудські дари». Їхні проекти стосувалися заміни котлів і живильних насосів в котельні на більш сучасні та енергоефективні, а також встановлення газопоршневого агрегату. Таким чином, передбачається повна реконструкція котельні. Варто відзначити, що на даному підприємстві успішно впроваджено вже багато енергозберігаючих рішень, а в контексті реалізації принципів «Чистого виробництва» створена постійно діюча комісія з контролю над економією і раціональним використанням паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, членами якої стали обидва учасники навчальної програми ЧВЕЕ в Новогрудку.
Високе споживання електрики і газу в котельні хвилює і Новогрудський винзавод, що використовує значну кількість цих ресурсів для виробництва пари, якою згідно з технологією обробляються пляшки. Оптимальним рішенням може стати заміна парового котла на автоматизований парогенератор.

Новогрудська філія ДП «Гроднооблпаливо» зосередила увагу на зниженні споживання електроенергії, якої в основній діяльності підприємства – заготівлі дров та пиломатеріалів – витрачається дуже багато. Було запропоновано реалізувати цілий комплекс енергозберігаючих заходів: від майже безвитратних (оптимізація робочого процесу і модернізація системи освітлення) до закупівлі нового енергоощадного обладнання. У компанії СП «Леор-Пластик» ТОВ також існує проблема перевитрат електрики, пов'язана з необхідністю постійно підтримувати певну температуру в овочесховищах. Вихід бачиться компанії у встановленні вітрогенератора, що дозволить відмовитися від використання газу для вироблення електроенергії і скоротити таким чином витрати. Обладнання вже придбано і доставлено з Німеччини; експертна оцінка проекту з встановлення вітряка наближається до завершення.

Ключове значення для Новогрудського ДРСУ-189 має зниження вмісту пилу в газових вихлопах, що утворюються в процесі виробництва асфальто-бетонної суміші. Викиди забруднюючих речовин на асфальтовому заводі ДРСУ-189 сильно перевищують норму, через застаріле обладнання. Найбільш прийнятним рішенням на поточний момент могла б стати модернізація системи газоочищення, ремонт або заміна застарілих фільтрів. Ще одне комунальне підприємство, Новогрудське РУП ЖКГ, визначило в якості однієї з найважливіших проблем високі витрати електроенергії на очисних спорудах міста Новогрудок. Цю проблему підприємство буде вирішувати за допомогою удосконалення системи подачі повітря на аеротенки (резервуари для біохімічної очистки стічних вод), що призведе до значного скорочення енерговитрат.

Окремо варто відзначити проект Новогрудського заводу газової апаратури, націлений на економію газу й раціональне використання тепла в процесі відпалу газових балонів. Проект групи «В» по забору гарячого повітря з поверхні печі в газовий пальник був запропонований і розроблений слухачем програми «Чисте виробництво», ще до початку 4й сесії був реалізований на практиці і до моменту захисту проектної роботи встиг довести свою ефективність. Впровадження даного проекту сприяло досягненню як безпосередньої мети підприємства – істотного зниження газоспоживання та утилізації надлишку тепла, так і головної мети «Чистого виробництва» – переконання керівництва заводу в дієвості та вигідності енергоощадних заходів, формуванню наміру й надалі шукати можливості енергоефективного вдосконалення підприємства.

Присутні на заключній сесії експерти відзначили високий рівень підготовки всіх проектів та їх практичне використання на підприємствах. Дипломами міжнародного зразка були відзначені 10 слухачів Другої програми ЧВЕЕ в Білорусі – представники 8 новогрудських компаній.

© 2019 ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ